Biodata Lengkap 25 Nabi dan Rasul

1- ADAM AS.
Nama : Adam Alaihi Salam
Usia : 930 Tahun
Tempat Turunnya di bumi : Ada yang berpendapat di Jazirah Arab.
Jumlah Keturunan : 40 Lelaki dan Perempuan.
Tempat Wafat : India, ada yang berpendapat di Mekkah.
Disebut dalam Al-Quran : 25 Kali

2- IDRIS AS.
Nama : Idris / Akhnukh Bin Yarid, Nama Ibunya Asyut.
Usia : 345 Tahun di bumi.
Tempat Diutus : Iraq Kuno (Babylon, Babilonia) dan Mesir (Memphis)
Tempat Wafat : Allah mengangkatnya ke langit dan ke syurga.
Disebut dalam Al-Quran : 2 Kali

3- NUH AS.
Nama : Nuh / Yasykur / Abdul Ghaffar Bin Lamak.
Usia : 950 Tahun.
Tempat Diutus : Lokasinya di Selatan Iraq.
Jumlah Keturunan : 4 Putra (Sam, Ham, Tafits dan Kan’an)
Tempat Wafat : Mekkah.
Disebut dalam Al-Quran : 7 Kali

4- HUD AS.
Nama : Hud Bin Abdullah
Usia : 130 Tahun.
Tempat Diutus : Al-Ahqaf (Antara Yaman dan Oman)
Tempat Wafat : Bahagian Timur Hadhramaut Yaman
Sebutan Kaum : Kaum ‘Ad
Disebut dalam Al-Quran : 43 Kali

5- SHALIH AS.
Nama : Shalih Bin Ubaid.
Usia : 70 Tahun.
Tempat Diutus : Daerah Al-Hijr (Mada’in Shalih, antara Madinah dan Syria).
Tempat Wafat : Mekah.
Sebutan Kaum : Kaum Tsamud.
Disebut dalam Al-Quran : 10 Kali

6- IBRAHIM AS.
Nama : Ibrahim Bin Tarakh.
Usia : 175 Tahun.
Tempat Diutus : Ur, Daerah selatan Babylon (Iraq).
Jumlah Keturunan : 13 Anak (Termasuk Nabi Ismail As, dan Babi Ishaq As.).
Tempat Wafat : Al-Khalil (Hebron, Palestin/Israil)
Sebutan Kaum : Bangsa Kaldan.
Disebut dalam Al-Quran : 69 Kali

7- LUTH AS.
Nama : Luth Bin Haran.
Usia : 80 Tahun.
Tempat Diutus : Sodom dan Amurah (Laut Mati atau Danau Luth).
Jumlah Keturunan : 2 Puteri (Ratsiya dan Za’rita)
Tempat Wafat : Desa Shafrah di Syam (Syria).
Sebutan Kaum : Kaum Luth.
Disebut dalam Al-Quran : 27 Kali.

8- ISMAIL AS.
Nama : Ismail Bin Ibrahim
Usia : 137 Tahun.
Tempat Diutus : Mekah
Jumlah Keturunan : 12 Orang Anak
Tempat Wafat : Mekah.
Sebutan Kaum : Amaliq dan Kabilah Yaman.
Disebut dalam Al-Quran : 12 Kali

9- ISHAQ AS.
Nama : Ishaq Bin Ibrahim
Usia : 180 Tahun.
Tempat Diutus : Kota Al-Khalil (Hebron) di daerah Kan’an (Kana’an).
Jumlah Keturunan : 2 Anak (Termasuk Nabi Ya’qub As./Israel).
Tempat Wafat : Al-Khalil (Hebron).
Sebutan Kaum : Bangsa Kan’an.
Disebut dalam Al-Quran : 17 Kali

10- YA’QUB AS.
Nama : Ya’qub / Israel Bin Ishaq.
Usia : 147 Tahun.
Tempat Diutus : Syam (Syria).
Jumlah Keturunan : 12 Anak Lelaki (Rubin, Simeon, Lewi, Yahuda, Dan, Naftali, Gad, Asyir, Isakhar, Zebulaon, Yusuf dan Banyamin) dan 2 Orang Anak Perempuan (Dina dan Yathirah).
Tempat Wafat : Al-Khalil (Hebron), Palestin
Sebutan Kaum : Bangsa Kan’an.
Disebut dalam Al-Quran : 18 Kali

11- YUSUF AS.
Nama : Yusuf Bin Ya’qub.
Usia : 110 Tahun.
Tempat Diutus : Mesir.
Jumlah Keturunan : 3 Orang Anak, 2 Lelaki dan 1 Perempuan.
Tempat Wafat : Nablus.
Sebutan Kaum : Bangsa Kan’an.
Disebut dalam Al-Quran : 58 Kali

12- AYYUB AS.
Nama : Ayyub Bin Amush.
Usia : 120 Tahun.
Tempat Diutus : Dataran Hauran.
Jumlah Keturunan : 26 Orang Anak.
Tempat Wafat : Dataran Hauran.
Sebutan Kaum : Bangsa Arami dan Amori, Di daerah Syria dan Yordania.
Disebut dalam Al-Quran : 4 Kali

13- SYU’AIB AS.
Nama : Syu’aib Bin Mikail.
Usia : 110 Tahun.
Tempat Diutus : Madyan (Pesisir Laut Merah di tenggara Gunung Sinai).
Jumlah Keturunan : 2 Orang anak perempuan.
Tempat Wafat : Yordania.
Sebutan Kaum : Madyan dan Ash-habul Aikah.
Disebut dalam Al-Quran : 11 Kali.

14- MUSA AS.
Nama : Musa Bin Imran, Nama ibunya Yukabad atau Yuhanaz Bilzal.
Usia : 120 Tahun.
Tempat Diutus : Sinai di Mesir.
Jumlah Keturunan : 2 Orang anak Azir dan Jarsyun, dari isterinya bernama Shafuna Binti Syu’aib AS.
Tempat Wafat : Gunung Nebu (Bukit Nabu’) di Jordan
Sebutan Kaum : Bani Israel dan Firaun
Disebut dalam Al-Quran : 136 Kali.

15- HARUN AS.
Nama : Harun Bin Imran, Isterinya bernama Ayariha.
Usia : 123 Tahun.
Tempat Diutus : Sinai di Mesir.
Tempat Wafat : Gunung Nebu (Bukit Nabu’) di Jordan
Sebutan Kaum : Bani Israel dan Firaun.
Disebut dalam Al-Quran : 20 Kali

16- DZULKIFLI AS.
Nama : Dzulkifli / Bisyr / Basyar bin Ayyub.
Usia : 75 Tahun.
Tempat Diutus : Damaskus dan Sekitarnya.
Tempat Wafat : Damaskus
Sebutan Kaum : Bangsa Arami dan Amori (Kaum Rom), Syria dan Yordania.
Disebut dalam Al-Quran : 2 Kali

17- DAUD AS.
Nama : Daud Bin Isya.
Usia : 100 Tahun.
Tempat Diutus : Palastin
Jumlah Keturunan : Seorang Anak bernama Sulaiman AS.
Tempat Wafat : Baitul Maqdis (Yerusalem).
Sebutan Kaum : Bani Israel.
Disebut dalam Al-Quran : 18 Kali

18-SULAIMAN AS.
Nama : Sulaiman Bin Daud.
Usia : 66 Tahun.
Tempat Diutus : Palastin
Jumlah Keturunan : Seorang Anak bernama Rahab’an.
Tempat Wafat : Baitul Maqdis (Yerusalem).
Sebutan Kaum : Bani Israel.
Disebut dalam Al-Quran : 21 Kali

19- ILYAS AS.
Nama : Ilyas Bin Yasin.
Usia : 60 Tahun di bumi
Tempat Diutus : Ba’labak (Lebanon).
Tempat Wafat : Diangkat Allah Ke Langit.
Sebutan Kaum : Bangsa Fenisia.
Disebut dalam Al-Quran : 4 Kali

20- ILYASA’ AS.
Nama : Ilyasa’ Bin Akhthub..
Usia : 90 Tahun.
Tempat Diutus : Jaubar, Damaskus.
Tempat Wafat : Palestin
Sebutan Kaum : Bangsa Arami dan Bani Israel.
Disebut dalam Al-Quran : 2 Kali.

21- YUNUS AS.
Nama : Yunus / Yunan / Dzan Nun Bin Matta Binti Abumatta. Matta adalah nama ibunya.
Usia : 70 Tahun.
Tempat Diutus : Ninawa, Iraq.
Tempat Wafat : Ninawa, Iraq.
Sebutan Kaum : Bangsa Asyurua, di utara Iraq.
Disebut dalam Al-Quran : 5 Kali.

22- ZAKARIA AS.
Nama : Zakaria Bin Dan.
Usia : 122 Tahun.
Tempat Diutus : Palastin
Jumlah Keturunan : Seorang Anak.
Tempat Wafat : Halab (Aleppo).
Sebutan Kaum : Bani Israel.
Disebut dalam Al-Quran : 12 Kali.

23- YAHYA AS.
Nama : Yahya Bin Zakaria.
Usia : 32 Tahun.
Tempat Diutus : Palastin
Tempat Wafat : Damaskus.
Sebutan Kaum : Bani Israel.
Disebut dalam Al-Quran : 5 Kali.

24- ISA AS.
Nama : Isa Bin Maryam Binti Imran (Tidak ada dari para nabi yang dinasabkan ke ibunya kecuali Yunus da Isa AS.)
Usia : 33 Tahun.di Bumi.
Tempat Diutus : Palastin
Jumlah Keturunan : Seorang Anak.
Tempat Wafat : Diangkat oleh Allah ke langit.
Sebutan Kaum : Bani Israel.
Disebut dalam Al-Quran : Al-Quran menyeb utkan namanya sebanyak 21 Kali, Sebutan Al-Masih sebanyak 11 Kali dan Sebutan Ibnu (Putera) Maryam sebanyak 23 Kali.

25- MUHAMMAD SAW.
Nama : Muhammad Bin Abdullah.
Usia : 63 Tahun.
Tempat Diutus : Mekah.
Jumlah Keturunan : 7 Orang Anak, 3 Lelaki (Qasim, Abdullah dan Ibrahim) 4 Perempuan (Zainab, Ruqayyah, Ummi Kutsum dan Fatimah Az-Zahra).
Tempat Wafat : Madinah.
Sebutan Kaum : Bangsa Arab.
Disebut dalam Al-Quran : 25 Kali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *